Dr. dent. med. Dunja Cukon

Dunja Cukon je rođena 15.08.1985. godine u Zagrebu a osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Svetom Ivanu Zelini.

 Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2010. godine sa odličnim uspjehom. Tijekom studija je radila u 2 privatne stomatološke ordinacije u Zagrebu.

Pripravnički staž odrađuje u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji dr.Počanić te daljnji rad u struci nastavlja u istoj nakon položenog stručnog ispita.

Svoje daljnje usavršavanje stječe na raznim kongresima i tečajevima. Klinički je orjentirana na estetsku restorativnu i preventivnu stomatologiju te rad s djecom i savladavanje dentalne fobije kako kod najmlađih tako i kod starijih pacijenata.

 

DA-DENT - ordinacija dentalne medicine, dr. Antonio Počanić
TEL: +385 1 2060 179 | Bocakova 33a, 10380 Sveti Ivan Zelina
Copyright © DA-DENT | website by getim.hr