Kristina Bastalić

Kristina Bastalić rođena je 10.01.1985. u Zagrebu. Školu za medicinske sestre završava odličnim uspjehom.

Nastavlja školovanje na Zdravstvenom veleučilištu za prvostupnika fizioterapije.
U KBC-u Zagreb odrađuje pripravnički staž i radi do 2012. godine.
2013. godine počinje raditi u ordinaciji Da-dent. Za poslove dentalnog asistenta dodatno se usavršava na učilištu Ambitio 2014.godine. Posjeduje međunarodni certifikat CPR-AED.

 

DA-DENT - ordinacija dentalne medicine, dr. Antonio Počanić
TEL: +385 1 2060 179 | Bocakova 33a, 10380 Sveti Ivan Zelina
Copyright © DA-DENT | website by getim.hr